top of page

【2023年兔年12生肖.水晶佩戴提案】(下)

jaishop-CNY-part2-01.jpg

【2023年兔年12生肖.水晶佩戴提案】(下)

招財、旺事業、愛情運、姻緣、桃花、犯太歲.屬雞屬狗屬豬屬鼠屬牛屬虎

以下嘅水晶,JAISHOP通通有售,快啲嚟揀條靚水晶過兔年啦🐰

#屬雞 🐥(沖太歲)

感情、事業、住屋等都有機會出現重大變化,宜多花點心思,亦同時會出現「大破財」,由於今年沒有吉星幫助,因此會比較吃力。

建議佩戴水晶(左起):花幽靈、碧璽、銅髮、黑金太陽

jaishop-CNY-part2-02.jpg
jaishop-CNY-part2-03.jpg

#屬狗 🐶

人緣運比往年好,亦有貴人相助,好好把握機會,能令財運和事業發展更順暢,但要小心突如其來的變化,切記保持理性。多參加朋友活動或會認識到不錯的對象。

建議佩戴水晶(左起):粉晶、綠髮晶、彼得石

#屬豬 🐽

人緣運良好,運氣為12生肖中最佳,容易遇到貴人,屬於重整步伐的年份,想賺錢就要更努力了。

建議佩戴水晶(左起):摩根石、花幽靈、魔鬼髮

jaishop-CNY-part2-04.jpg
jaishop-CNY-part2-05.jpg

#屬鼠 🐭(刑太歲)

有「紅鸞」「咸池」兩粒桃花星,桃花和人緣都相當不俗,亦有貴人扶助,不過要注意是非和爛桃花會較多,應小心處理避免節外生枝。

建議佩戴水晶(左起):紅紋石、黑銀鈦、金太陽

#屬牛 🐮

事業和財運都較為平穩,想增加收入和財富就要再努力一點了。要注意脾氣變化,容易變得易怒和無耐性。

建議佩戴水晶(左起):花幽靈、月亮石、銅髮

jaishop-CNY-part2-06.jpg
jaishop-CNY-part2-07.jpg

#屬虎 🐯

今年容易有霧水桃花,可以化作人緣運,有助發展事業和財運,地位亦有助提升,不過要注意負面情緒,過去的壞事就應好好忘記,重新出發。

建議佩戴水晶(左起):摩根石、花幽靈、金太陽

bottom of page